فال حافظ

فال حافظ

به حسن و خلق و وفا کس به يار ما نرسد
اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند
به حق صحبت ديرين که هيچ محرم راز
هزار نقش برآيد ز کلک صنع و يکي
هزار نقد به بازار کائنات آرند
دريغ قافله عمر کان چنان رفتند
دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش
چنان بزي که اگر خاک ره شوي کس را
بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او
تو را در اين سخن انکار کار ما نرسد
کسي به حسن و ملاحت به يار ما نرسد
به يار يک جهت حق گزار ما نرسد
به دلپذيري نقش نگار ما نرسد
يکي به سکه صاحب عيار ما نرسد
که گردشان به هواي ديار ما نرسد
که بد به خاطر اميدوار ما نرسد
غبار خاطري از ره گذار ما نرسد
به سمع پادشه کامگار ما نرسد

تعبیر فال : هدف و مقصدی که در پیش داری بسیار خوب است. از طعنه ی حسودان و دشمنان نترس. با جلب محبت دیگران می توانی از کمک آنها استفاده کنی. دوستان صادق خود را رها نکن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای esraf.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:esraf.ir