فال حافظ

فال حافظ

داني که چنگ و عود چه تقرير مي کنند
ناموس عشق و رونق عشاق مي برند
جز قلب تيره هيچ نشد حاصل و هنوز
گويند رمز عشق مگوييد و مشنويد
ما از برون در شده مغرور صد فريب
تشويش وقت پير مغان مي دهند باز
صد ملک دل به نيم نظر مي توان خريد
قومي به جد و جهد نهادند وصل دوست
في الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر
مي خور که شيخ و حافظ و مفتي و محتسب
پنهان خوريد باده که تعزير مي کنند
عيب جوان و سرزنش پير مي کنند
باطل در اين خيال که اکسير مي کنند
مشکل حکايتيست که تقرير مي کنند
تا خود درون پرده چه تدبير مي کنند
اين سالکان نگر که چه با پير مي کنند
خوبان در اين معامله تقصير مي کنند
قومي دگر حواله به تقدير مي کنند
کاين کارخانه ايست که تغيير مي کنند
چون نيک بنگري همه تزوير مي کنند

تعبیر فال : بر اثر خیانت و ریا دچار مشکل شده ای. دوستان و دشمنان را بشناس و سره را از ناسره جدا کن. عده ای می خواهند از تو سوء استفاده کنند و تو را نردبان ترقی خود سازند. فریب ظاهر دیگران را نخور. در کاری که داری ثابت قدم و عاقبت اندیش باش تا روزگار روی خوش را به تو نشان دهد.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای esraf.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:esraf.ir